Colectivo Lamajara

El Colectivo Lamajara va néixer l’any 2013 per a unir a ballarins i artistes d’altres disciplines en la cerca d’un nou llenguatge del cos. Està format per Daniel Rosado, Paloma Hurtado, Lola Rodríguez i Valeria Cosi, i la col·laboració de Reinaldo Ribeiro.

El col·lectiu organitza el seu treball de manera cooperativa i explora el concepte de cultura «a través dels principis de la naturalesa: l’esdevenir, la transformació i el canvi».

La seva trajectòria està marcada per la reflexió sobre el territori i la seva connexió amb la terra, la ciutat i els espais comuns.

El Colectivo Lamajara nació en el año 2013 para unir a bailarines y artistas de otras disciplinas en la búsqueda de un nuevo lenguaje del cuerpo. Está formado por Daniel Rosado, Paloma Hurtado, Lola Rodríguez y Valeria Cosi, y la colaboración de Reinaldo Ribeiro.

El colectivo organiza su trabajo de forma cooperativa y explora el concepto de cultura «a través de los principios de la naturaleza: el devenir, la transformación y el cambio».

Su trayectoria está marcada por la reflexión sobre el territorio y su conexión con la tierra, la ciudad y los espacios comunes.

The Colectivo Lamajara was born in 2013 to unite dancers and artists from other disciplines in the search for a new body language. Is formed by Daniel Rosado, Paloma Hurtado, Lola Rodríguez and Valeria Cosi, and the collaboration of Reinaldo Ribeiro.

The collective organizes its work in a cooperative way and explores the concept of culture «through the principles of nature: becoming, transformation and change».

Its trajectory is marked by reflection on the territory and its connection with the land, the city and common spaces.

Ir arriba